24. november 2021

Ny bevilling: 100 børns lektiehjælp er sikret!

Vi har søgt støtte til lektiehjælp til udsatte børn i Tanzania, da denne form for skolehjælp er nødvendig, for at de kan fortsætte deres skolegang. Verena Merz og Otto Kjærgaards Børnefond har doneret 25.000 DKK til sagen, som gør det muligt at få 100 skolebørn igennem programmet.

I Tanzania er skolegangen besværliggjort af mange forskellige faktorer, og det kan være svært for børn og unge at komme videre med deres uddannelser. Især i de fattigste familier er det vigtigere at få mad på bordet end at læse lektier - her kan en fokuseret indsats på lektiehjælp og generel støtte af de mest udsatte elever gøre en stor forskel. 

For os i Tanzibarn er det vigtigt at sørge for støtte og uddannelse til de unge i lokalområdet, da det er disse unge mennesker, der skal hjælpe med at skabe en stabil fremtid i Tanzania. Et af de store problemer i Tanzania er, at mange elever falder fra i mellemtrinnet, da der er et stort spring fra det ene klassetrin til det andet, og det er svært at bestå sin eksamen uden ekstra lektiehjælp. 

Til formålet har vi modtaget 25.000 DKK, som går til 100 udsatte skolebørn i alderen 11-14 år i Usa River. De skal til eksamen til klassetrinnet Form 1, der giver adgang til landets secondary schools.

En måltid er et godt incitament

I lektiehjælp-projektet har vi meget fokus på at forbedre børnenes læring og deres fremtidige muligheder, både ved at øge kvaliteten af undervisning samt at skabe gode fysiske rammer. 

Desuden vil vi gerne give de fattigste familier et incitament til at sende deres børn til lektiehjælpen ved at give eleverne et måltid mad i forbindelse med undervisningen. Mange af disse familier har kun råd til et enkelt måltid mad om dagen, og derfor kan dette være en stor motivation for at sende børnene afsted og samtidig sikre det bedre læringsvilkår før børnene. 

Pengene går direkte til børnenes uddannelse 

De unge i skolealderen støttes med ekstra undervisning og relevant skolemateriale. Vi henter lærere ind med den rette faglighed, og til dette projekt vil vi gerne tilføje en ekstra lærer, da der tidligere har været 1 lærer til 110 børn. Børnene modtager desuden materialer, notesbøger og blyanter, så de kan skrive.

Der undervises ved den lokale sportsklubs bygninger, da det er et centralt og åbent sted i byen, hvor der er plads til at samle mange børn. De fysiske faciliteter trænger til en forbedring, da pladsen er støvet og mudret, og ofte forstyrres af nysgerrige nabobørn, der kravler over det hegn, der afgrænser grunden. Derfor har vi også søgt penge til at bygge en væg, støbe et gulv og købe lette borde som børnene kan hjælpe med at flytte. 

Fokus på de dårligst stillede

Det er det grundlæggende sigte med Tanzibarns virke, at de forskellige projekter og aktiviteter i Usa River kan bidrage til at skabe økonomisk bæredygtighed hos de dårligst stillede. 

At lokalområdet kan udvikle sig og skabe yderligere velstand, skabe muligheder for uddannelse og jobs for de fattigste borgere i byen. I dette projekt er det generelle uddannelsesniveau i byen i fokus - uden at den enkelte families indkomst skal være en hindring.

Vi sætter rigtig stor pris på ethvert bidrag til vores forening og takker især Verena Merz og Otto Kjærgaards Børnefond mange gange for den fornemme bevilling. 

DEL DENNNE SIDE

Læs også