Helbred og sundhed

En af de projekter der har direkte værdi for hele lokalsamfundet, er informationer omkring sundhed.

Der har været stor efterspørgsel efter information omkring helbred og sundhed, da Tanzania har været meget hårdt ramt af bl.a. HIV. Derfor afholdes seminarer omkring helbred, bevægelse, seksualitet og folkesundhed.

Et godt helbred for hver enkelt borger er vigtigt for en stabil fremtid for hele lokalområdet, derfor har vi stor fokus på information omkring sundhed. 

Et emne der diskuteres meget i landsbyen er “family planning”, altså planlægning af bl.a. familieforøgelse. Det handler både om prævention, personlig økonomi og planlægning af egen fremtid. 

Seminar2

Der samles ofte rigtig mange mennesker til disse seminarer omkring helbred og sundhed, og der er blevet en stor åbenhed omkring emner, der tidligere har været tabu. Eksempelvis AIDS og seksualitet er blevet meget diskuteret, både blandt unge og voksne.