Sport

Sport er sundt for både krop og sjæl, og kan virke yderst motiverende for især unge mennesker.

Vores sportsklub afholder mange forskellige arrangementer for alle aldre og køn. Kvinderne er fx glade for volley mens mændene går meget op i at spille fodbold på klubbens fodboldbane og følge de store kampe på TVet i klubbens lokaler.

Mange af de unge bruger sport til at netværke og holde sig væk fra problemer. At skabe motivation for de unge har været grundstenen for at danne en sportsklub. Du kan læse mere om sportsklubbens baggrund nedenfor.

Sport3

Sportsklubbens baggrund

I 2007 påbegyndte Tanzibarn og en række personer med tilknytning til det daværende børnehjem Usa River Children Center, et samarbejde for at starte et bredt, lokalt forankret initiativ målrettet de unge i Usa River. Der blev i fællesskab foretaget analyser og interviews i byen. Herigennem blev det tydeligt, at byens unge mænd havde et stort uudnyttet potentiale.

Fokus på mænd

Projektet tog udgangspunkt i det problem, at unge mænd er fattige i mere end én forstand. De er fattige på penge, men også på initiativ, optimisme og ansvarsfølelse.

Det betyder, at der går mange ressourcer tabt i samfundet, som ellers kunne bidrage til udviklingen af landet. Mange unge mænd er utilfredse med deres situation, men kan ikke overskue hvordan de kommer ud af den. Fattigdommen er en negativ spiral for dem.

Mange andre organisationer i området har imidlertid overvejende fokus på kvinder.

Krænkelsen af kvinders rettigheder er et stort problem, men der er tendens til at favorisere kvinder i udviklingsarbejdet. Mændene halter bagefter i udviklingen, og de har behov for at få nogle oplevelser, der kan give dem motivation.

I takt med at flere kvinder bliver mere ressourcestærke, idet de får uddannelse, oplysning og måske endda økonomisk ansvar via mikrofinansierede lån, føler mange mænd sig ubrugelige. Det skaber frustration om den maskuline rolle, hvilket kan være en forklaring på, at antallet af mænd, der drikker og har andre misbrug, er højt.

Sport som vejen til udvikling

Årsagen til, at det netop var en sportsklub, der i første omgang blev rammen for projektet, er, at det kan være meget svært at komme i kontakt med de unge mænd gennem traditionelle projekter.

Ved at bruge sport, som er meget populært, kan man tiltrække mændene.

Når mændene først er blevet medlemmer, kan sportsklubben være en ramme for de mere traditionelle fattigdomsbekæmpende aktiviteter som kurser, information om HIV/ AIDS mm.

Dette projekt lukker ikke øjnene for, at det ofte er mændenes skyld, at kvinderne er undertrykte og underlagt de traditionelle kønsroller. Det er netop derfor, at mændene er i fokus. Ved at arbejde med mændenes adfærd kan voldelig og beruset adfærd, der negativt påvirker kvinderne, mindskes. Mændene skal ikke opgives – de skal motiveres til og støttes i at påtage sig deres ansvar!

Sportsklubbens succes

Sportsklubben åbnede i sommeren 2008. Den har siden været en stor succes og mange unge kommer i klubben dagligt.

I 2009 havde vi den store glæde, at medlemmerne selv stillede krav om at åbne klubben for kvinder. Det er positivt, da sportsklubben dermed bliver et sted, hvor kønnene kan mødes på lige vilkår og få et balanceret og jævnbyrdigt forhold til hinanden.

I lokalsamfundet er der stor tilfredshed med projektet. De ældre giver udtryk for, at de er meget taknemlige for, at de unge har fået nogle sunde interesser, samt at de nu i større grad tager ansvar for familien. For børnene er de lokale ”sportsstjerner” nu forbilledet, og mange af dem glæder sig til, at de bliver gamle nok til at deltage.

Fra sportklub til youth and development organisation

De gode erfaringer fra sportsklubben førte til en efterspørgsel på nye initiativer der skulle bidrage yderligere til, at de unge kunne tage ansvar for eget liv. Klubben skiftede derfor navn til Usa River Youth and Development Organisation (URYDO), og der blev iværksat et analysearbejde med henblik på at afklare, hvilke nye aktiviteter, der bedst kunne understøtte de unge i at tage ansvar for eget liv. På den baggrund blev der udarbejdet en ansøgning til Danida, og per 1. januar 2013 startede projektets anden fase baseret på en Danida-bevilling fra 2013 til 2015.