Skole og uddannelse

Det er vigtigt at sørge for stabil støtte og uddannelse til de unge i lokalområdet, da det er disse unge mennesker, der skal hjælpe med at skabe en stabil fremtid i Tanzania. 

De unge i skolealderen støttes med ekstra undervisning og relevant skolemateriale. Der er forskellige tilbud til de unge, så de tilbydes relevante kompetenceopbyggende kurser.

Arbejdet med børn og unge har stor betydning for Tanzibarn, da foreningen blev grundlagt for at hjælpe gadebørn i Usa River.

Børnene der er tilknyttet organisationen følges tæt af den lokale bestyrelse.

Nedenfor ses nogle af børnene på et af de kurser, der hjælper dem med at bestå den kommende eksamen.

Skole Og Udd

Baggrund

Tanzibarn har siden 2000 støttet omkring 40 lokale udsatte børn fra Usa River med mad, skolegang og et sted at bo. Det har været under løbende udvikling, og mange af børnene er nu vokset op, har fået en uddannelse og bor ikke længere på det børnehjem, der var deres hjem siden 2001.

Projektet bestod i første omgang i at bespise 30 børn med et dagligt måltid sundt og nærende mad. Behovet for støtte til et sted at bo og til skolegang satte gang i arbejdet med at skaffe midler til en mere langtidsvarende løsning.

Store private danske donationer gjorde det muligt for foreningen at bygge et børnehus på en lokal grund, som de lokale myndigheder udstykkede. Huset var indflytningsklart i februar 2002, hvor de 30 børn kunne flytte ind sammen med lokale medarbejdere.

I 2004 fik foreningen ved hjælp af et sponsorat fra Lego-Funktionærernes Fond et volontørhus op at stå. Dette hus indeholder to værelser samt bad og toilet, som volontørerne kunne anvende. Vigtigst af alt var dog det nye køkken som afløste et skur med et ildsted.

I takt med at børnene voksede og havde behov for mere plads, blev den lille grund udfyldt af endnu et hus, sponsoreret af Georg Jensen i 2006. Huset rummer også et stort lokale, der bliver anvendt til undervisning, møder mv.

Børnene er siden vokset op og har uddannet sig i et hastigt tempo, og mange af de ældste børn er løbende kommet på Boarding Schools (kostskoler) udenfor byen, og enkelte har fået en videregående uddannelse.

Der var tilknyttet en fast stab af lokalt personale, der stod for mad, vask og rengøring, ligesom børnene også har haft en meget aktiv del i den daglige drift af centret og har haft ansvar for egne rengøringsområder, madlavning, havearbejde mv.

Vi havde i perioden fra 2004 til 2012 ca. 4 danske volontører boende i børnehuset ad gangen. Disse unge mennesker kom med et stort engagement og lavede et uundværligt stykke arbejde. Derudover kom de hjem med en udvidet horisont og en evne til at sætte deres tilværelse i Danmark ind i en større sammenhæng. Flere bestyrelsesmedlemmer og aktive medlemmer af organisationen er tidligere volontører, der i en periode af deres liv har boet og arbejdet på Usa River Children Centre.

Børnehjem2

Omstrukturering af projektet

I 2012 begyndte arbejdet med en grundlæggende omstrukturering af organisationen. De fleste af børnene er kommet på Boarding Schools eller blevet genforenet med familiemedlemmer, som nu kan tage sig af dem. Arbejdet med at omstrukturere Usa River Children Centre er lavet i tæt samarbejde med den tanzanianske bestyrelse og de tilknyttede familiemedlemmer, der troligt tropper op til møderne.

I starten af 2015 blev der arbejdet på at de 12 yngste børn, som stadig boede på centret, kom på kostskole eller blev genforenet med en evt. familie. Børnehjemmet tog ikke flere børn ind og begyndte afvikle. Naturligvis fortsatte arbejdet med at støtte de børn, der var tilknyttet børnehjemmet, som vi føler en stor forpligtigelse overfor, og som havde brug for støtte til at gennemføre deres fremtidige skolegang.

Bygningerne vil efterfølgende blive åbnet op for lokale aktiviteter, så hele Usa River kan få glæde af projekter, der kan omhandle uddannelse, oplysning, sport og sociale aktiviteter med udgangspunkt byens børn og ungdom.

Bestyrelsen

Børnene, hvis skolegang vi følger, er tilknyttet organisationen Usa River Children Center, der  bliver drevet af en lokal bestyrelse. Bestyrelsen står for at tage beslutninger om de børn og unge, som de kender indgående og som de ofte møder i hverdagen.

Den tanzanianske bestyrelse består af fire mænd og to kvinder, der på frivillig basis ofte mødes, diskuterer aktuelle problemstillinger om alt fra skolevalg til renovation af bygninger og kommunikerer med den danske bestyrelse. Bestyrelsen består af mænd og kvinder fra lokalområdet.

Det er Tanzibarns ambition, at samarbejdet med den lokale bestyrelse over de kommende år styrkes endnu mere, og at den kulturelle udveksling og kommunikationen mellem Danmark og Tanzania fortsat udvikler sig.

Bestyrelse