26. februar 2023

Generalforsamling i Tanzibarn 2023

Sæt kryds i kalenderen - Tanzibarn indkalder hermed alle medlemmer af foreningen til ordinær generalforsamling.

Tanzibarns årlige generalforsamling foregår i år i Aarhus og I er alle velkomne! 

Generalforsamlingen foregår den 23. april kl. 13.00 - 15.00 i Fælleshuset på Søskrænten 81A, 8260 Viby J.

På generalforsamlingen vil blive fortalt og vist billeder fra de igangværende projekter, og du vil blive opdateret på de lokale samarbejdsparters arbejde og projekternes aktiviteter og resultater. I starten af året har forkvinde Vibeke Larsen igen været forbi projekterne i Usa River og har set hvordan det går med de tre projekter.

Derudover ønsker vi at drøfte foreningens fremtid, da der skal skaffes nye kræfter til bestyrelsen, samt at foreningens økonomi er en vedvarende udfordring. 

Af hensyn til traktementet, beder vi om tilmelding til næstformand Anders Hjortskov på tanzibarn@gmail.com  eller på telefon 42318704 inden den 20. april (frist for tilmelding).

Vi håber, at mange medlemmer vil deltage i generalforsamlingen

Her kan du læse Årsregnskabet for Tanzibarn 2022 (Udkast)

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for foreningens virksomhed i det kommende år samt budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Bestyrelsesvalg (Punkt 5 og 6):

Anders Hjortskov, Vibeke Larsen, Kathrine Brejnrod er på valg

DEL DENNNE SIDE

Læs også