17. februar 2021

Tanzibarn afholder online generalforsamling

Sæt kryds i kalenderen - Tanzibarn afholder online generalforsamling d. 24. april 2021 kl. 13.00.

For at få styr på planlægningen af årets generalforsamling, har vi valgt, at gennemføre mødet online. Vi er bekymrede for at restriktionerne vil fortsætte med at sætte begrænsninger for møder som dette, og derfor har vi taget beslutningen om at flytte mødet online.

Selv om vi ikke får mulighed for hverken at give hånd eller servere en forfriskning, håber vi at alle interesserede vil deltage i den online generalforsamling.

Tilmelding sker på tanzibarn.dk@gmail.com

Du vil få tilsendt et link til et online møde.

Vi havde set frem til at møde de medlemmer, der hvert år deltager aktivt i generalforsamlingen. Da vi mener, at mødet med medlemmerne er meget vigtigt, og giver os både sparring og motivation, planlægger vi at afholde et medlemsmøde i efteråret. 

Vi håber at mange medlemmer vil deltage i medlemsmødet. 

Her kan du læse Årsregnskabet for Tanzibarn

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for foreningens virksomhed i det kommende år samt budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Bestyrelsesvalg (Punkt 5 og 6):

Anders Hjortskov, Vibeke Larsen, Kathrine Brejnrod er på valg

DEL DENNNE SIDE

Læs også