14. maj 2020

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Tanzibarn indkalder hermed alle medlemmer af foreningen til ordinær generalforsamling. Kom og deltag i diskussionerne og hør om projekterne i Usa River, Tanzania.

Den årlige generalforsamling for Tanzibarn kommer traditionen tro til at foregå på

Kolding Bibliotek Slotssøvejen 4, 6000 Kolding.
Lørdag d. 27. juni fra kl. 13.00 - 16.00

Hvis du ønsker at følge med online, så giv venligst besked ved din tilmelding. Generalforsamlingen vil i udgangspunktet foregå i et lokale med max. 10 deltagere til stede med mulighed for deltagelse på videokonference. Hvis der er ændringer i retningslinierne inden, følger vi naturligvis disse.

På generalforsamlingen vil blive fortalt og vist billeder fra de igangværende projekter, og du vil blive opdateret på de lokale samarbejdsparters arbejde og projekternes aktiviteter og resultater. I starten af året har bestyrelsesformand Vibeke Larsen igen været forbi projekterne i Usa River og har set hvordan det går med de tre projekter, hvilket hun vil berette om. 

Tilmelding til Lene Weisbjerg på tanzibarn@gmail.com inden den 24. juni.

Dagsorden: 
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for foreningens virksomhed i det kommende år samt budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Bestyrelsesvalg (Punkt 5 og 6):

Hanne Johansen, Maren Grønbæk og Lene Weisbjerg er på valg.

Derudover skal mindst én suppleant vælges. 

Læs dokumenterne til generalforsamlingen:
DEL DENNNE SIDE

Læs også