1. september 2015

Familier, uddannelse og fremtidige jobs på programmet til børnemøde

Stor aktivitet og mange gode diskussioner prægede børnemødet på Usa River Children Centre, da den danske bestyrelse var på besøg i juli.

Medlemmerne af bestyrelsen var i sommeren 2015 var på projektbesøg i Usa River, hvor de havde fornøjelsen af at møde de fleste af børnene fra Usa River Children Centre til et børne- og familiemøde. Her er der en direkte mulighed for at diskutere problemstillinger i plenum, men også møde de andre børn og unge fra børnehjemmet, som man måske ikke ser hver dag mere.

Der kom mange børn til mødet, og nogle havde taget familiemedlemmer med. En flok af de unge går på boarding schools, og kunne derfor desværre ikke komme til mødet, da de bor langt væk eller ikke kunne få fri. Daudi, den lokale projektleder, ringer jævnligt til de børn, der bor længere væk, for at sikre at det går dem godt, og han besøger dem også ude på skolerne.

Børnemøde 2

Flere af de unge kostskole-elever gav udtryk for, at de gerne vil have yderligere støtte til mad, da dette oftest ikke er inkluderet i kostskolen. Det arbejdes der nu på at finde pengene til, da de selvfølgelig skal have mulighed for at få mad med næring nok.

Det har været dejligt at se, hvordan mange af de store piger der klarer sig rigtig godt i deres uddannelser. F.eks. er Getrude og Fransisca ved at blive safari guides, og terper derfor både fugle og træer.

Børnenes talerør

BørnerepFor at kunne sikre at alle børnene har mulighed for at kontakte URCC ledelsen, blev der afholdt en afstemning, hvor børnene valgte repræsentanter. Valget faldt på Athumani, Joyce og Fransisca, som er deres ansvar bevidst om, at børnene kan komme til dem med deres problemer, så der er kortere vej til at finde en løsning.

De tre var efterfølgende med til bestyrelsesmødet, hvor de bidrog med mange løsningsforslag for de forskellige børn (og dem selv). De har en god fornemmelse for de andre, og ved hvad der rør sig blandt de unge. De tre repræsentanter er nu talerøret mellem URCC børnene og URCC bestyrelsen, da det for nogle af børnene kan være lidt svært at få formuleret sig overfor de voksne.

DEL DENNNE SIDE

Læs også