11. maj 2013

Nyhedsbrevet Forår 2013

I forårets nyhedsbrev kan du bl.a. læse om at Usa River Children Centre i løbet af det næste år vil blive grundlæggende omstruktureret. Børnene vil fortsat blive støttet i deres skolegang, og vi vil gøre vores bedste for at sikre dem i fremtiden. Her berettes om de udfordringer foreningen står overfor.

Af Anders Hjortskov Larsen og Kathrine Brejnrod, PR-Udvalget

Foreningen Tanzibarn har de sidste 13 år stået for driften af Usa River Children Centre(URCC), og har gennem tiden støttet og forsørget omkring 40 udsatte børn fra lokalområdet. Flere af børnene er nu ved at være voksne, ligesom mange af dem har familiemedlemmer, søstre, mostre mv. der nu har mulighed for at tage sig af dem, da de ligeledes er blevet ældre og har ændrede livsvilkår.

Som et led i foreningens genforeningspolitik, er mange af børnene gennem det sidste års tid således blevet genforenet med deres familier, og bor fast hos deres familiemedlemmer, mens de støttes med uddannelse samt grundlæggende fornødenheder af Tanzibarn.

Står ved en skillevej

I øjeblikket er det derfor kun de 12 yngste børn, der bor fast på centeret, og vi har således i en længere periode stået overfor en skillevej. Vi skulle beslutte, om børnehjemmet skulle forsætte som tidligere med flere og nye børn, eller om strukturen og således det grundlæggende koncept skulle nytænkes. Tanzibarn har i en længere periode befundet sig i en trængt økonomisk situation, og samtidig har det ikke været muligt at få samarbejdet med en lokal ledelse til at fungere tilfredsstillende.

Over det næste års tid vil vi således forsøge at omstrukturere børnehjemmet til en mere tidssvarende og fleksibel organisation, hvor børn og unges motivation og skolegang er i centrum. Dette betyder, at vi som organisation fortsætter vores vedtagne genforeningspolitik og vil finde holdbare, langsigtede løsninger for de få børn der ikke har familier, som de kan blive genforenet med.

Baggrunden for omstruktureringen

Beslutningen om omstruktureringen er taget på baggrund af flere forskellige faktorer, hvor samarbejdsvanskeligheder med ledelsen over den store afstand, udfordringerne ved at bruge danske volontører i Tanzania og den økonomiske situation er noget af det, der ligger til grund for beslutningen.

Vi har gennem de seneste par år forsøgt at overdrage mere ansvar til den lokale tanzaniske bestyrelse, men har måttet erkende, at planen med at gøre URCC mere lokalt forankret med en dansk bestyrelse, der skal træde mere i baggrunden, desværre ikke har kunnet forenes med den danske bestyrelses ansvar over for medlemmer og sponsorer.

Det har vist sig at være meget vanskeligt at køre et børnehjem med en lokal ledelse og bestyrelse, og samtidig have en dansk bestyrelse, der har følt sig nødsaget til at træffe en stor del af beslutningerne. Det har bundet i samarbejdsvanskeligheder og mange kommunikationsproblemer, hvor sprog, kultur og generelle misforståelser har spillet ind.

Det har blandt andet ikke været muligt at overdrage ansvaret for økonomien til den tanzanianske bestyrelse, således at den danske bestyrelse har haft et tilstrækkeligt overblik over økonomien hjemmefra.

Struktur og økonomi er faktorer Derudover har vi også været udfordret på flere strukturelle og organisatoriske problemer. Siden URCC startede har projektet accelereret hurtigt. Der blev ikke udarbejdet en forretningsplan, eller organisationsplan, hvilket har ført gentagne problematikker med sig.

Behov for nedskæring

Det har gennem de seneste år været svært at rejse penge til det store budget, som driften af børnehjemmet kræver. Det har desværre ikke været nemmere under den finansielle krise at håndtere disse problemer.

Det lave antal af fastboende børn på centret pga. den igangsatte genforeningspolitik, har desuden betydet, at der under alle omstændigheder skulle tages drastiske beslutninger i forhold til eventuelle nedskæringer af personalet, optagelse af nye børn på centeret, brugen af volontører på centret, mm.

Rent økonomisk har vi nu mulighed for at finde de bedste løsninger i ro og mag, uden det bliver forhastede beslutninger.

Arbejdet er i gang

Der er mange problemstillinger, som vi står over for, og som vi gerne vil diskutere på den kommende generalforsamling, men arbejdet med at gøre organisationen mere tidssvarende er naturligvis i gang. I den forbindelse er det glædeligt, at den frivillige tanzanianske bestyrelse er trådt i karakter, har været aktive og har hjulpet med løsninger på de umiddelbare problemer.

Den fungerende manager, Blair Akilimali, har sagt op og har som flere af de ansatte fået en fratrædelsesordning, der forhåbentlig kan hjælpe dem videre i deres arbejdsliv. De resterende fire medarbejdere sørger for den daglige drift og en stabil hverdag for de yngste børn på centret, mens løsninger for hvert barn bliver gennemgået.

Beslutningerne skal tages i fællesskab Bestyrelsen har længe diskuteret forskellige løsningsmodeller, da det blandt andet var på tide at diskutere, hvad der skulle ske med de tilbageværende 12 børn og de 10 ansatte på Usa River Children Centre.

Det er bestyrelsens klare opfattelse, at Tanzibarn’s støtte i fremtiden bør gives til de lokale familier og til skolegang til de børn, der er motiverede til at fortsætte deres uddannelser. Det vil forsat være muligt at støtte børnene og de unge mennesker i Usa River via medlemskaber og sponsorater som tidligere.

En ny version af Tanzibarn

Det er vores håb og forventning, at nå frem til en ny version af Tanzibarn, som vil være rustet til at hjælpe børnene gennem skolegangen i mange år frem, og som fortsat kan støtte børnene i at få en lys fremtid. Vi håber meget på jeres fortsatte støtte og opbakning til denne nye drejning af Tanzibarn, så vi i fælleskab fortsat kan sikre børnene en lys fremtid.

Artiklens emne vil uden tvivl blive omdrejningspunktet til årets generalforsamling, og vi vil derfor gerne opfordre alle medlemmer og sponsorer til at møde op på dagen til en snak om Tanzibarn’s fremtid.

 

DEL DENNNE SIDE

Læs også