9. februar 2016

Kan det betale sig at støtte?

Hvorfor støtte sportsarrangementer, informationsaftener og lektiecafeer i Tanzania, når folk flygter fra krig i Mellemøsten? Fordi man hellere vil forebygge end at behandle symptomer!


Af Maren Bach Grønbæk, medlem af Tanzibarn’s bestyrelse

Lige nu er det flere steder i verden sådan, at befolkningen har opgivet håbet om, at få en bedre tilværelse i deres hjemlande. Det viser udtalelser fra de mange flygtninge og immigranter, som i øjeblikket kommer til Europa. Manglende håb om en bedre fremtid i hjemlandet kan enten føre til desperation og konflikter, som det ses i Mellemøsten eller fattigdomsflygtninge, som fx de mange unge immigranter fra Afrika.

Ved at støtte tanzibarn er man med til at sikre, at den tanzaniaske befolkning får bedre muligheder for at sikre sig et godt liv, der hvor de bor.

Samtaler med medlemmerne fra ungdomsklubben URYDO viser, at det gør en forskel at støtte sport og hjælp til selvhjælp. En sund fritidsinteresse kan måske medvirke til at de unge ikke begynder at flirte med religiøse ekstremister, som i øjeblikket også rekrutterer i Østafrika. Kurser i madlavning og opsparing kan måske føre til, at de unge oplever at de kan tjene penge og udvikle en forretning, så de på sigt kan komme ud af fattigdom. Troen på et bedre liv vil for mange være det, der gør at de bliver i deres hjemlande, frem for at rejse til Europa.

I vores nye community centre hjælper vi familierne til URCC-børnene og andre borgere fra Usa River med information og undervisning i at sikre sig selv et bedre liv. Ved at undervise dem i familieplanlægning, kan de selv træffe et aktivt valg om, hvor mange børn de ønsker at få. Dermed kan det forebygges, at der fødes meget store børneflokke, som forældrene ikke er i stand til at tage vare på.

Gennem disse initiativer tror og håber vi på, at vi bidrager til at forebygge, at flere børn og unge kommer til at stå i så desperate situationer, at det fører til konflikt og flygtningestrømme. I stedet håber vi, at vi gennem de initiativer kan sikre dem et godt liv, hvor der er lyse fremtidsudsigter for børn og unge.

Derfor håber vi meget, at vores medlemmer fortsat vil støtte Tanzibarn.

Vi har brug for din hjælp til fundraising

Tanzibarn er som forening i øjeblikket økonomisk presset. Det skyldes bl.a., at vores Danida-bevillinger udløber til årsskiftet i år, og at vi fortsat bruger en del penge til uddannelse mv. for URCC-børnene.

Danida støtter i øjeblikket ungdomsklubben URYDO og projektet Mtandao - opstart af et community centret i børnehjemsbygningerne, hvor vi hjælper familier til et bedre liv. Danida har grundet besparelser færre midler, og vi tør kun håbe på, at vi får en ny bevilling til vores community centre. Derfor skal vi med sikkerhed finde en sponsor til at drive ungdomsklubben URYDO fremadrettet. Den største udgift i URYDO er husleje, og derfor har vi også brug for en sponsor til et nyt klubhus, som kan sikre større bæredygtighed fremadrettet.

Vores største udfordring er dog børnene fra børnehjemmet. Selv om vi for nogle år siden stoppede med at tage nye børn ind, sørger vi stadig for alle ”vores” børn, indtil de er i stand til at klare sig selv. Vi har dog mistet en del sponsorer og mangler nu penge til at sikre, at vi kan sørge, at de bliver selvhjulpne.

Vi har allerede skrevet ansøgningerne, men vi oplever, at vi får afslag, når vi ikke har en personlig relation, der hvor vi søger. Vi har derfor brug for medlemmer, til at formidle kontakter til mulige sponsorer.

Vi mangler især økonomisk støtte til:

Forsat uddannelsesstøtte til børnene
Finansiering af klubhuset
Drift af sportaktiviteter i Sportsklubben URYDO

Kender du nogle firmaer, fonde eller organisationer (fx Rotary, Lions Club) eller lignende, som muligvis vil støtte os, og vil du være vores indgangsperson? Så send en mail til tanzibarn.dk@gmail.com

Vi sender også gerne en stak brochure ud til medlemmer, som vil hjælpe med at skaffe nye medlemmer.

DEL DENNNE SIDE

Læs også